Giới thiệu

Việc di chuyển toàn cầu của các cá nhân có kỹ năng cao có tài sản lớn đang gia tăng. Ngày càng có nhiều các cá nhân muốn tìm kiếm cơ hội di cư đầu tư nhằm mở rộng tầm nhìn và phát triển công việc kinh doanh của họ. Malta đã nắm lấy cơ hội này và mạo hiểm tham gia vào thị trường này với mục tiêu làm giàu nguồn nhân lực của mình và thu hút các nhà lãnh đạo thị trường, những người có thể tạo nên giá trị gia tăng bằng cách chia sẻ sự nhạy bén trong kinh doanh của họ.

Theo đó, vào năm 2014, Chính phủ đã phát thầu cho công tác thiết kế và thực hiện cấp quốc tịch Malta theo chương trình đầu tư, gói thầu này đã được trao cho Nhà thầu Henley & Partners. Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (IIP) tạo cơ hội cho các ứng viên trở thành công dân Malta, và do đó, trở thành công dân của Liên minh Châu Âu.

Mặc dù mới bắt đầu cấp quốc tịch theo chương trình đầu tư, trong vòng chỉ hơn 4 năm, Malta đã tạo nên chương trình được coi là một trong những chương trình di cư đầu tư hàng đầu trên thế giới.

Sở Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta

Từ tháng 5/2018, chương trình IIP được quản lý bởi một tổ chức chính phủ độc lập, tổ chức này tập trung quản lý cụ thể các hoạt động của việc cấp quốc tịch Malta theo chương trình đầu tư. Sở Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (MIIPA) chịu trách nhiệm xử lý các đơn xin nhập quốc tịch, thực hiện công việc thẩm tra kỹ lưỡng và đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ liên quan đến việc cấp quốc tịch hoặc khuyến nghị khác.

Malta thực hiện các công tác được coi là có “tiêu chuẩn vàng” của các quy trình thẩm định trong lĩnh vực này. MIIPA thẩm tra vô vùng chi tiết mỗi đơn xin nhập quốc tịch với niềm tin rằng sự thành công của chương trình phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp của tổ chức này cũng như tiêu chuẩn quy định cao.

Sứ mệnh & Mục tiêu

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho các cá nhân tài năng cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn cho gia đình của họ và trở thành một phần của cộng đồng thân thiện nơi họ có thể gọi là nhà. Chúng tôi muốn đưa Malta thành ưu tiên hàng đầu cho các cá nhân có tài sản lớn khi họ muốn được tự do dịch chuyển hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là đưa Malta vào giữa bản đồ và tạo nên một địa điểm di dân đón nhận các kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh, kỹ năng và nguồn vốn tích cực nhằm đóng góp cho xã hội chúng tôi bằng cách thúc đẩy kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm, tăng doanh thu cũng như nguồn nhân lực của chúng tôi. Điều này sẽ cho giúp Malta đạt được những thành tựu mới thông qua đầu tư sáng tạo trực tiếp từ nước ngoài.

Chúng tôi quyết tâm duy trì sự minh bạch và quản trị tốt khi thực hiện chương trình. Duy trì tính toàn vẹn của chương trình cấp quốc tịch kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Đội ngũ Quản lý

Jonathan Cardona

Jonathan Cardona

Giám đốc Điều hành (CEO)

Nhờ Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân, ngày nay, nước ta có thể tuyên bố đã mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và cởi mở hơn với thế giới.

Monica Farrugia

Monica Farrugia

Chief Officer

Hoạt động & Tài chính

Chúng tôi cố gắng cải thiện hệ thống và dịch vụ nhằm đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện một chương trình đáng tin cậy mang lại sự yên tâm cần thiết cho tất cả các ứng cử viên.

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

– Ms Frances Mifsud

Thư ký

– Mr Ruben Schembri

Các thành viên

– Ms Sarah Agius
– Ms Nadette Azzopardi
– Dr Ian Castaldi Paris
– Kiến trúc sư Godfrey Vella Bonello

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email