Hãy liên hệ – Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp

 

Nếu bạn muốn biết thêm về Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân và cách thức thực hiện chương trình, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gọi số +356 21 225 232 hoặc gửi cho chúng tôi một bức điện thông qua biểu mẫu dưới đây.

Văn phòng:

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Giờ làm việc:

Thứ Hai — Thứ Sáu 08:00 — 15:00

Mẫu liên hệ

Tên
Họ
Đại diện cho
Tên công ty
Số điện thoại
Email
Hình thức Liên lạc Ưa thích
Lĩnh vực
Chủ đề
Thông điệp của bạn

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email