תהליך בדיקת נאותות

תהליך בדיקת הנאותות הקפדני שבו אנו משתמשים הוא אבן הפינה של ההצלחה שלנו. עם זאת, עלינו לשמור על שקיפות ושלטון תקין בדרך בה אנו מנהלים את התוכניות. הצעת המכירות שלנו אינה מכוונת לכל מי שרוצה אזרחות של המדינה הצעירה, אבל גאה, שלנו. היא מיועדת אך ורק למי שיודע כי תהיה בדיקה יסודית, אבל ברגע שהדלת תפתח, יזכה בכל היתרונות של להיות מלטזי ואירופי.

שמירה על שלמות תוכניות האזרחות הכלכלית היא חובה. בסופו של דבר, זה מה שכל אזרח רוצה, מה כל מדינה רוצה ומה שכל מועמד בעל סטנדרטים מוסריים גבוהים רוצה. אנשים לא ירגישו בנוח אם יחושו כי הביטחון האישי שלהם בסכנה, או שהם לא יכולים לנהל עסקים כראוי. זה מועיל לנו, אבל זה גם מועיל למועמד. מועמדות שהשתבשה עלולה לסכן את התעשייה כולה.

אנטי הלבנת הון

בדיקת נאותות בתוך MIIPA נלקחת ברצינות רבה. כל העובדים שעובדים במחלקת בדיקת הנאותות עוברים קורס AML (Anti-Money Laundering) כדי להבין טוב יותר את המצופה מהם. בנוסף, לעובדים שבמחלקה זו יש ניסיון בסיכון ותאימות ((Risk and Compliance או בראיית חשבונות (Audit).

מטריקס סיכונים

תהליך בדיקת נאותות התפתח באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות. יחידת ה – IIP פיתחה מטריצת סיכונים פנימית, המבטיחה כי כל מועמדות תיבדק באופן יסודי ועקבי, וכי ההחלטות יעשו באופן שיטתי ושקוף. למטריצה יש שבע קטגוריות, וכל מועמדות מטופל באופן דומה וללא סטיות.
  • זיהויואימות
  • עסקיםותאגידיםעסקיים
  • אנשיםחשופיםמבחינהפוליטית(PEPs)
  • עושר
  • מוניטין
  • נושאיםמשפטייםורגולטוריים
  • השפעהיחסיתשלהרשתשלהמועמדהראשי

נדרש כל המידע הנחשב כנחוץ לצורך העיבוד ובדיקת הנאותות של המועמד, ואין מקום למשא ומתן או להחלטות אד-הוק. פרטי כל המועמדים נמסרים גם ליחידת המודיעין והניתוח הפיננסי (FIAU), להענקת שקיפות מלאה.

ההחלטות בתוך MIIPA מתועדות ומגובות עם הרציונל הנדרש, ונחתמות על ידי האחראי, על מנת להבטיח שקיפות ודין וחשבון.

מפקח עצמאי

כהשגחה על כל התהליך, יש גם מפקח אשר בודק את כל הבקשות על מנת להבטיח שההליכים נעשו כראוי. ה המפקח מתמנה על ידי הממשלה לאחר התייעצות עם מפלגת האופוזיציה. המפקח מכין דו"ח, שמוצג לאחר מכן בוועדת מעקב המורכבת על ידי ראש הממשלה , השר האחראי על האזרחות ומנהיג האופוזיציה.

הסוכנות לתוכנית של מלטה
למשקיעים פרטיים (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

טלפון: +356 21 225 232
דוא"ל: info@iip.gov.mt

מפת האתר
תנאי שימוש

Print Friendly, PDF & Email