Quy trình Thẩm tra

Quy trình thẩm tra nghiêm ngặt chúng tôi áp dụng chính là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiếp tục duy trì sự minh bạch và quản trị tốt trong việc thực hiện các chương trình. Chúng tôi sẽ không đáp ứng cho bất cứ ai muốn có quốc tịch đất nước non trẻ nhưng đầy tự hào của chúng tôi. Chương trình chỉ có mục tiêu dành cho những người biết rằng sẽ có sự thẩm tra kỹ lưỡng, nhưng một khi cánh cửa được mở ra, họ sẽ có tất cả những lợi ích khi có quốc tịch Malta, và châu Âu.

Việc duy trì tính toàn vẹn của các chương trình cấp quốc tịch kinh tế là bắt buộc. Cuối cùng, đây chính là những gì mọi công dân đều muốn, những gì mọi quốc gia đều muốn và những gì mọi người nộp đơn có các tiêu chuẩn đạo đức cao đều muốn. Các cá nhân sẽ không cảm thấy thoải mái khi biết rằng sự an toàn cá nhân của chính họ bị ảnh hưởng, hoặc họ không thể thực hiện việc kinh doanh phù hợp. Điều này mang lại lợi ích cho chúng tôi, nhưng cũng mang lại lợi ích cho người nộp đơn. Việc xử lý sai một đơn xin nhập quốc tịch có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ chương trình.

Chống Rửa tiền

Công tác thẩm tra trong nội bộ MIIPA được thực hiện rất nghiêm túc. Tất cả các nhân viên làm việc trong bộ phận thẩm tra sẽ tham gia khóa học AML để hiểu rõ hơn về những gì được mong đợi từ phía họ. Ngoài ra, các nhân viên trong bộ phận này đều có kinh nghiệm về Rủi ro và Tuân thủ hoặc Kiểm toán.

Ma trận Rủi ro

Quy trình thẩm tra đã được phát triển đáng kể trong những năm qua. Bộ phận IIP đã xây dựng một ma trận rủi ro nội bộ, ma trận này đảm bảo mọi đơn xin nhập quốc tịch được kiểm tra kỹ lưỡng một cách nhất quán, và các quyết định được đưa ra một cách có hệ thống và minh bạch. Ma trận có bảy loại, và các đơn xin nhập quốc tịch được xử lý giống nhau.
  • Nhận dạng và Thẩm tra
  • Tổ chức Doanh nghiệp và Nghiệp đoàn
  • Cá nhân giữ chức vụ chính trị quan trọng (PEP)
  • Tài sản
  • Uy tín
  • Các vấn đề pháp lý và quy định
  • Tác động đối với Mạng lưới MA

Bắt buộc phải nộp tất cả các thông tin được coi là cần thiết cho việc xử lý và thẩm định đơn xin nhập quốc tịch, và không được phép thương lượng hoặc đưa ra các quyết định đặc biệt. Thông tin chi tiết của tất cả các ứng viên cũng được nộp cho Cơ quan Tình báo và Phân tích Tài chính (FIAU) để đảm bảo tính minh bạch.

Các quyết định được đưa ra trong nội bộ MIIPA được lập thành văn bản và được chứng minh bởi các tài liệu minh giải theo yêu cầu, và được ký bởi người có trách nhiệm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cơ quan Giám sát Độc lập

Để giám sát của toàn bộ quá trình, có một cơ quan chịu trách nhiệm xem xét tất cả các đơn xin nhập quốc tịch nhằm đảm bảo rằng các thủ tục được thực hiện một cách chính xác. Cơ quan giám sát được chính phủ bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến của đảng đối lập. Cơ quan giám sát chuẩn bị một báo cáo, báo cáo này sau đó được trình lên một ủy ban giám sát gồm Thủ tướng, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về quốc tịch và lãnh đạo phe đối lập.

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email