Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân

Do các bất ổn chính trị và kinh tế xã hội ở đất nước mình, ngày càng có nhiều cá nhân giàu có đang xem việc di cư đầu tư như một cách để cho bản thân họ, và các thành viên gia đình trực tiếp của họ có cơ hội sống tốt hơn trong một môi trường ổn định hơn. Ngày nay, các cá nhân có tài sản lớn đang nghiêm túc cân nhắc các lựa chọn của họ về việc sử dụng di cư đầu tư để mở rộng công việc kinh doanh của họ.

Điều này tạo ra một phân đoạn kinh tế nhờ việc cấp quốc tịch theo các chương trình đầu tư. Các quốc gia như Malta đã nắm lấy cơ hội này hiện đang thu hút nhiều nhân tài và nguồn lực kinh tế.

Tuy nhiên, mặc dầu tạo cơ hội đôi bên cùng có lợi, các chương trình này cũng có đôi lời chỉ trích. Khi Malta khởi xướng Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân, một số người chỉ trích đó là sự thương mại hóa quyền công dân, nhưng có thể nói rằng đối với Malta, chương trình IIP đã thu được nhiều hơn thế rất nhiều. Chúng tôi đã chấp nhận thách thức này và biến nó thành một cơ hội, bằng cách thiết kế một chương trình đưa Malta đến với thế giới, mở rộng tầm nhìn của chúng tôi và mang đến cho người dân Malta không chỉ tâm thế sẵn sàng đầu tư, mà còn là nhiềm tin vào tiềm năng của chúng tôi mặc dầu chúng tôi chỉ là một quốc đảo nhỏ.

Các Tiêu chí Phù hợp

Để đủ tư cách xin quốc tịch Malta theo Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của nước Cộng hòa Malta, người nộp đơn phải:

  • đóng góp 650.000 Euro cho Chính phủ Malta, số tiền này được gửi vào Quỹ xã hội và Phát triển Quốc gia;
  • thuê bất động sản ở Malta với chi phí tối thiểu là 16.000 Euro mỗi năm, hoặc mua bất động sản với giá trị tối thiểu là 350.000 Euro; và
  • mua 150.000 Euro Trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu / chứng khoán được niêm yết trên Sàn Chứng khoán Malta.

Bất động sản và trái phiếu / chứng khoán phải được người nộp đơn chính giữ trong thời gian tối thiểu là 5 năm.

Cơ quan Giám sát Độc lập

Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân được giám sát liên tục bởi Cơ quan giám sát – một cơ quan độc lập có trách nhiệm giám sát chương trình và đảm bảo các quy trình và quy trình xử lý phù hợp được thực hiện chuẩn trong mọi lĩnh vực hoạt động của Sở vào bất cứ thời điểm nào.

Cơ quan Giám sát, do Thủ tướng bổ nhiệm sau khi tham vấn với Lãnh đạo Đảng đối lập, có quyền truy cập tất cả các tài liệu của Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân hoặc toàn bộ thông tin, theo yêu cầu, mà không có ngoại lệ và vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, các quyền hạn của Cơ quan Giám sát bao gồm việc điều tra các khiếu nại đối với chương trình IIP theo cách thức được quy định trong Đạo luật Công dân Malta, kết quả điều tra được trình bày cho Bộ trưởng chịu trách nhiệm về quyền công dân xem xét.

Cơ quan Giám sát nộp một bản báo cáo thường niên cho Hạ viện nêu bật những việc đã được thực hiện trong 12 tháng trước đó đồng thời cũng đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chương trình. Đầu tiên, Báo cáo này sẽ được thảo luận trong Ủy ban Giám sát của hai Đảng, Ủy ban này họp ít nhất mỗi năm một lần. Ủy ban này bao gồm Thủ tướng, Lãnh đạo Đảng đối lập và Bộ trưởng chịu trách nhiệm về quyền công dân. Báo cáo mới nhất được công bố vào năm 2018.

Thông báo Pháp lý

Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của nước Cộng hoà Malta được quy định trong Đạo luật Công dân Malta (CAP. 188) Quy chế Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của nước Cộng hoà Malta, 2014 (L.N.47 năm 014).

Các ứng viên thành công đáp ứng tất cả các tiêu chí yêu cầu được cấp quyền công dân thông qua việc cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch cho họ và gia đình họ để đổi lại sự đóng góp của họ cho sự phát triển kinh tế của Malta, như được quy định trong các quy định này.

Quy trình Xin nhập Quốc tịch

Người ta rất dễ bị ngã khi cố gắng hái trái cây thấp, nhưng thái độ này không phù hợp với tầm nhìn và tham vọng của đất nước đối với chương trình này. Malta áp dụng một quá trình thẩm định rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng chỉ những ứng viên có uy tín mới được nhận vào chương trình cấp quốc tịch độc quyền của mình. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết các ứng viên không phải là những người nổi tiếng. Về cơ bản, họ đều là những người làm việc chăm chỉ, tự lập, và có mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ.

Quy trình xin nhập quốc tịch Malta rất nghiêm ngặt; mất khoảng 12 tháng để hoàn thành. Quy trình này bắt đầu bằng việc nộp đơn Xin cư trú điện tử và kết thúc bằng việc cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch. Trong suốt quá trình đó, Sở Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta xem xét từng yếu tố của quy trình xin nhập quốc tịch, đặc biệt tập trung vào quá trình thẩm tra. Đội ngũ thẩm tra phải xem xét kỹ nhằm đưa ra các câu hỏi đúng và nhận ra được toàn bộ các vấn đề không đề cập trong hồ sơ.

Quy trình Thẩm tra

Quy trình thẩm tra Sở Chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta (MIIPA) xây dựng và áp dụng đã nhận được một số đánh giá tích cực trên phạm vi toàn cầu. Quy trình này được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận cởi mở và việc liên tục xây dựng các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo chương trình sẽ chỉ lựa chọn được những ứng cử viên phù hợp. Chương trình không tập trung vào các con số, mà tập trung vào chất lượng và thu hút những tài năng, những người có thể chứng minh họ có thể tạo thêm giá trị cho đất nước.

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email